Disclaimer

Informatie

Deze website geeft onze persoonlijke visie en mening weer. Informatie die op deze website geplaatst wordt, is volkomen vrijblijvend van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Alle informatie waaraan rechten kunnen worden ontleend zal zijn opgenomen in de offerte en zal aan het begin van de dienstverlening worden uitgereikt. Gebruik van de beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de bezoeker van deze website en is onderworpen aan de Creative Commons licentie zoals op elke pagina zichtbaar. De informatie op deze website heeft alleen een informatieve bedoeling, het is bedoeld als persoonlijk notitie van zaken die wij belangrijk vinden.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website en voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op one website zouden voorkomen. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met deze website zijn gelinked.

Inhoud

De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website. De inhoud van reacties op informatie op deze website, zijn geheel en al ter verantwoording van de auteurs van die reacties. Een hier geplaatste reactie betekent zeker niet dat wij achter de inhoud van de betreffende reactie staan. Wij houden ons het recht voor om, zonder voorafgaand bericht aan de auteur van de reactie, reacties te wijzigen en/of te verwijderen.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen naar aanleiding van informatie op deze website of over de inhoud van de website, dan kunt u dat doen via een bericht op de contactpagina`s. Reclame, spam, dreigementen etc. worden daarbij niet op prijs gesteld. Alleen mail voorzien van een volledige naam en een geldig retour e-mail adres wordt serieus gelezen.

Website

Als u deze website bezoekt gaat u ermee akkoord dat er informatie over uw bezoek wordt vastgelegd. Deze informatie wordt slechts gebruikt voor statistische en administratieve doeleinden. Nooit zullen e-mail adressen of andere ontvangen informatie van u gebruikt worden voor spam of marketing doeleinden zonder voorafgaande toestemming.

Auteursrechten

Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken wij u om via een bericht contact met ons op te nemen.
Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

Inhoud disclaimer

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend

Wij behouden ten alle tijden het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht. Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.